Proba bereziak / Pruebas especiales

2022. urteko VI. Debabarrenako proba bereziak ondorengoak izango dira:

Las pruebas especiales del VI. Raid Debabarrena del 2022 serán las siguientes: 

  • PE1 – Ingurunearen ezagutza / Conocimiento del entorno (1. sekzioa/sección 1)

Izenburu ezberdinekin 5 panel egongo dira mapan PE1 bezala adierazita egongo den leku konkretu baten. Bikote bakoitzari panel bateko izenburua emango zaio sekzioaren irteeran. Bigarren sekzioa hasi aurretik, T0 transizioan, antolatzaileek bi galdera egingo dizkio bikoteari panel horren inguruan eta bikoteak erantzun zuzenak eman beharko ditu proba honen puntuak eskuratzeko. Papela eta boligrafoa eraman ahalko da panelean dagoen informazioa jasotzeko.

En el punto indicado como PE1 del mapa habrá 5 paneles informativos con un título diferente cada uno. Al iniciarse la sección, a cada pareja se le dará el título de un panel y antes de empezar la sección 2, en la transición T0, los organizadores harán 2 preguntas a la pareja sobre la información que contenía ese panel. Para conseguir los puntos de la prueba, se deberán contestar correctamente las 2 preguntas. Se podrá utilizar papel y bolígrafo para apuntar la información que contiene el panel.

  • PE2 – Espeleologia / Espeleología: (1. sekzioa/sección 1)

Mapan PE2 bezala adieraziko den puntuan, koba bat egongo da. Koba lineal bat izango da, bi trepe/destrepe eukiko dituena. Helburua, kobaren amaieran dagoen balizara iristea izango da eta sartu den leku beretik irten beharko da. Bikoteko bi partaideek burutu beharko dute proba.

Kontutan hartu proba berezi honetan material espezifikoa beharko dela. (Ikus derrigorrezko materiala apartatua)

En el punto indicado como PE2 del mapa, se llegará a una cueva. Es una cueva lineal que contiene 2 trepes/destrepes. El objetivo será llegar al fondo de la cueva donde se encontrará la baliza y hacer el recorrido inverso luego para salir de la misma por el mismo punto de entrada. La prueba se deberá hacer en pareja.

Tened en cuenta que esta prueba requiere de material específico. (Mirar apartado de material obligatorio)

  • PE3: Eskalada/ Escalada. (4. sekzioa / Sección 4)

PE3 bezala adierazita egongo den mapako puntuan eskalada egin beharko du bikoteko partaide batek. Printzipioz, grado errazeko eskalada bat izango den arren, katu hankak eramatea gomendatzen da. Gainera, arnesa eta mosketoia ere eraman beharko du proba hau egingo duen pertsonak.

Kontutan hartu proba berezi honetan material espezifikoa beharko dela. (Ikus derrigorrezko materiala apartatua)

En el punto del mapa señalizado como PE3, una persona de la pareja deberá realizar una escalada.  En principio será una escalada de grado fácil, pero se recomiendo llevar pies de gato. Además, la persona que haga esta prueba deberá llevar consigo el arnés y mosquetón para poder realizarla.

Tened en cuenta que esta prueba requiere de material específico. (Mirar apartado de material obligatorio)

  • PE4: Rapela / Rápel. (4. sekzioa / Sección 4)

PE4 bezala adierazita egongo den mapako puntuan rapel bat egin beharko dute partehartzaile guztiek . Arnesa, baga, 8a eta mosketoia ere eraman beharko da. Rapeletik bajatu ostean, bikoteko partaide batek eskalada egin beharko du eta bestea oinez igoko da bizikleta utzitako lekura.

Kontutan hartu proba berezi honetan material espezifikoa beharko dela. (Ikus derrigorrezko materiala apartatua)

En el punto del mapa señalizado como PE4, todos los participantes deberán realizar un rápel. Se debe llevar arnés, la baga, el 8 y el mosquetón consigo. Ambas personas harán el rápel y posteriormente, una persona de la pareja hará la escalada mientras el otro vuelve andando.

Tened en cuenta que esta prueba requiere de material específico. (Mirar apartado de material obligatorio)

  • PE5: Igeriketa / Natación. (4. sekzioa / Sección 4)

PE5 bezala mapan adierazita egongo den lekuan, igeriketa proba bat egin beharko da. Distantzia jakin bat urpean igeri egiten burutu beharko du bikoteko partaide batek, eta ondoren igerian egin beste distantzia jakin bat. Irteera puntura bueltatutakoan, beste bikoteko partaideak gauza bera egin beharko du. Biek proba burutzean eskuratuko dira puntuak. Bainujantzia eta toalla erabili nahi izanez gero, gainean eraman beharko da material hau.

En el punto del mapa señalizado como PE5 habrá una prueba de natación. Una persona de la pareja deberá bucear una distancia concreta y posteriormente nada una distancia. Una vez se haya vuelto al punto de partida, la otra persona de la pareja deberá realizar el mismo ejercicio para obtener los puntos de esta prueba. Se se quiere llevar bañador y toalla, se deberá llevar encima.