Logistika / logística

Aurten Elgoibarko Idotorbe auzoan (San Pedro) izango da probaren irteera eta partehartzaileen harrera. Irteera eta helmuga ez dira leku berean egongo eta hortaz, material guztia irteera gunean utzitakoan (bizikleta, trantsizioetako materiala, etb), bikote bakoitzeko pertsona batek Mintxetako kirol gunera bajatu beharko du kotxea. Behin han, autobus baten igo ahal izango da berriro irteera gunera. Autobusa 9:10 irtengo da Mintxetako kirol gunetik irteera puntura.

Este año la salida y recepción de participantes será en el barrio Idotorbe de Elgoibar (San Pedro). La zona de salida y meta, estarán en un lugar diferente. Por esta razón, una vez descargado todo el material en la zona de salida (bicicleta, material de las transiciones, etc) uno de los participantes de la pareja tendrá que llevar el coche a la zona deportiva de Mintxeta. Una vez allí, un autobús lo volverá a llevar a la zona de salida. El autobús saldrá a las 9:10 de la zona deportiva de Mintxeta.

Esan bezala, bikoteko pertsona batek, Mintxetako gunera eraman beharko du kotxea. Besteak irteera puntuan itxoin beharko dio. Taberna bat badago zabalik egongo dena irteera puntu horretan.

Como ha quedado dicho, tan sólo una persona de la pareja deberá bajar el coche a la zona deportiva de Mintxeta. La otra persona, deberá esperar en la zona de salida. Hay un bar que estará abierto para todo aquel(la) que lo desee.

2. trantsiziora (T2) eraman beharreko maleta antolakuntzari entregatu beharko zaio harrera puntuan 8:45 baino lehen. Bertan trekking eta espeleologiako material guztia sartu beharko da. Raidaren amaieran, antolakuntzak partehartzaileei Mintxetako kirol gunean bueltatuko die maleta.

La maleta con el material del trekking y espeleología que la organización trasladará a la transición 2 (T2) se deberá entregar el la zona de recepción de participantes antes de las 8:45 horas. Una vez acabado el raid, la organización devolverá el material en la zona deportiva de Mintxeta.

LASTERKARI POLTSA / BOLSA DE CORREDOR

Bikote guztiek poltsa bat jasoko dute harreran. Bertan honako materiala topatuko dute:

Los participantes recogerán una bolsa en su recepción. El material que contendrá será:

  • Roadbooka / Roadbook
  • Dortsala / Dorsal

Dortsala motxilan jarri beharko da horretarako entregatuko diren kateorratzak edo bridak erabiliz. / El dorsal se deberá colocar en la mochila utilizando los imperdibles o bridas que se entreguen.

  • Dortsal zebakidun poltsa / Bolsa con número de dorsal:

Poltsa honetan, 1. sekzioa bukatzean, T1ean uzten den material dena sartu beharko da. Raidaren amaieran, antolakuntzak partehartzaileei Mintxetako kirol gunean bueltatuko die / En esta bolsa se deberá introducir todo el material que se deje en la T1, después de acabar la sección 1. Una vez acabado el raid, la organización devolverá el material en la zona deportiva de mintxeta.

  • Dortsal zenbakidun etiketa / Etiketa con número de dorsal

Etiketa hau T2-ra antolakuntzak eramango duen maletan jarri beharko da / Esta etiqueta deberá colocarse en la maleta que se le entregue a la organización para llevar a la T2.

  • Raidaren leku interesgarrien mapa / Mapa de lugares de interés del raid.