Proba bereziak / Pruebas especiales

Ez da beharrezko materialik egongo proba berezietarako.

No habrá material obligatorio para las pruebas especiales.

Proba berezia / Prueba especial 1: Lokotx biltzea eta memorian oinarritutako orientazioa / Recogida de mazorcas y orientación por memoria. 2 Sekzioa / Sección 2

Proba honetara bizikletan iritsi beharko da. Bi apartatu ezberdin izango ditu proba honek.

Lokotx bilketa:

Lehenengo eta behin, bikoteko partaide batek lokotx biltze jokoa egin beharko du. Kasu honetan, lokotxak batu beharko diren saskirarte ezingo da gerturatu korrika eta distantzia jakin batetik, lokotxa saskira jaurti beharko dira. Guztira 5 lokotx egongo dira jaso ahalko direnak, baina 3 saskiratzen direnean, jarraian egin beharko den memorian oinarritutako orientazioa egitera pasa ahalko da bikotea.

Memorian oinarritutako orientazioa:

Proba hau oinez egingo da eta 3 mapa ezberndin egongo dira. Bikote bakoitzak jarraitu beharko duen mapa, saskiratu dituen lokotxen araberakoa izango da. Mapa guztiek helmuga puntu bat izango dute (ezberdina euren artean) eta puntu honetara, mapa memorizatuta iritsi beharko da. Puntu honetan, hitz edo esaldi bat egongo da antolatzaileei esan beharko zaiena proba bereziaren puntuak eskuratzeko.

3 lokotx saskiratu badira, probak zailtasun bajuagoa eukiko du.

2 lokotx saskiratu badira, probak zailtasun ertaina izango du.

Lokotx bat edo gutxiago saskiratu bada, probak zailtasun handiagoa izango du.

A esta prueba especial se llegará en bicicleta y constará de 2 partes diferenciadas

Recogida de mazorcas:

Un miembro de la pareja deberá hacer el juego de recogida de mazorcas. Se trata de recoger unas mazorcas colocadas en fila y a cierta distancia entre ellas y echarlas a una cesta. A la cesta no se podrá acercar corriendo. Se lanzarán las mazorcas desde una distancia determinada y se deberá encestar. En total habrá 5 mazorcas, pero una vez encestadas 3, se podrá pasar a realizar la orientación por memoria.

Orientación por memoria:

Esta prueba ser realizará a pie y habrá un total de 3 mapas . La pareja elegirá el mapa en función del número de mazorcas encestadas. Todos los mapas indicarán un punto de destino (diferente en cada mapa) y la pareja deberá llegar a ese punto memorizando su mapa, leer la palabra o frase que haya en ese punto y decírsela correctamente a la organización para poder obtener los puntos de esta prueba.

Habiendo encestado 3 mazorcas, la prueba tendrá una dificultad menor.

Habiendo encestado 2 mazorcas, la prueba tendrá una dificultad media.

Habiendo encestado 1 mazorca o menos, la prueba tendrá una dificultad mayor.

Proba berezia / Prueba especial 2 (PE2): Eskalada “boulder” / Escalada “boulder”.  3 Sekzioa / Sección 3

Eskaladako pareta txiki baten, horizontalki definituko den ibilbide baten joan etorri bat egin beharko du bikoteko partaide batek proba honen puntuak eskuratu ahal izateko. Arrisku gabeko leku bat izango denez, ez da arnes eta kaskorik beharko. 2 aukera egongo dira proba honen puntuak eskuratzeko.

Para conseguir los puntos de esta prueba, un miembro de la pareja deberá de realizar un recorrido horizontal de ida y vuelta en una pequeña pared de escalada. El lugar no tiene peligro, por lo que no serán necesarios ni casco ni arnés. Cada equipo tendra 2 oportunidades para obtener los puntos correspondientes a esta prueba.

Proba berezia / Prueba especial 3 (PE3) : Norabidean oinarritutako orientazioa / Orientación por Rumbos. 3 Sekzioa / Sección 3

Norabideetan oinarritutako orientazioko joko bat izango da, bikoteko bi pertsonek elkarrekin egin beharko dutena.

Probaren hasiera puntuan 6 norabideko fitxa emango zaio bikoteari. Irteera puntutik 1. norabidea jarraitu beharko da 1. puntura iristeko. 1. puntutik, fitxan emandako 2. norabidea jarraitu beharko da 2. puntura iristeko. Horrela, 6. puntura iritsi arte. Pasako den puntu bakoitzean zenbaki bat egongo da eta zenbaki hauen batura eman beharko zaio antolatzaileei proba honen puntuak eskuratu ahal izateko.

Se trata de realizar un juego de orientación por rumbos que tendrán que hacer los 2 miembros de la pareja.

A cada pareja se le dará una ficha con 6 rumbos en el punto inicial de la prueba. Desde el punto de salida hasta el primer punto habrá que seguir el primer rumbo dado. Desde el primer punto al segundo, habrá que seguir el segundo rumbo. Y así hasta llegar al sexto punto. En cada punto, habrá un número y para conseguir los puntos de esta prueba, la pareja deberá decir a la organización correctamente la suma de todos los números.